Pandemien: Nyttig info til næringslivet

Koronaviruset byr på store utfordringer for næringslivet i regionen og mange setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredningen av viruset.

Ny informasjon om støtteordninger for næringslivet i Viken

Les mer