Skip to content

100 prosent næringsrådgiver

NN-aktuelt

Nesodden kommunes næringsrådgiver har fullt fokus på å bistå og utvikle lokalt næringsliv. 

Siden august 2018 har Nesodden kommune hatt en næringsrådgiver ansatt i 100 prosent stilling, og det er meg – Hege Andersen. Som næringsrådgiver samarbeider jeg tett med Nesodden Næringsråd. De er en av mine viktigste kontaktpunkter mot næringslivet på Nesodden.

Et aktivt næringsliv er en forutsetning for arbeidsplasser i egen kommune, og er positivt både for lokalsamfunnet og for kommuneøkonomien. Å legge til rette for et aktivt næringsliv krever en kommune som er serviceinnstilt, åpen og tilgjengelig. Næringslivet kommer i kontakt med kommunen i mange sammenhenger, for eksempel i plan- og byggesaker, ved søknad om skjenketillatelser og ved inngåelse av avtaler om tjenesteleveranser. Da er det viktig med rask saksbehandling, god tilgjengelighet og en positiv innstilling fra kommunen.

Forutsigbare planer og reguleringsprosesser er også avgjørende for et velfungerende næringsliv. Forutsigbarhet kan åpner dører og skape muligheter, og er viktig for vekst og utvikling. I ny kommuneplan har Nesodden kommune økt arealene avsatt til rene næringsformål fra ca. 400 dekar til ca. 800 dekar, og i kommuneplan 2018-2042 er det totalt sonet 2 602 dekar til «næringsformål, sentrumsformål eller kombinert bebyggelsesformål».

Som Næringsrådgiver skal jeg være et bindeledd mellom næringsliv og kommune. Blant mine oppgaver er informasjon til ulike målgrupper, oppfølging av tiltak i næringsstrategiens handlingsplan og saksbehandling for kommunedirektøren.

Ta gjerne kontakt med meg om du vil presentere deg og din bedrift, om du som næringsdrivende lurer på noe eller noe du ønsker veiledning for å utvikle bedriften din videre eller starte opp. Jeg skal hjelpe til så godt jeg kan. Jeg ønsker å legge til rette for utvikling av næringslivet på Nesodden og er åpen for innspill på hva som er viktig for din bedrift.

Jeg tar gjerne uformelle møter – bare for å høre hva din bedrift gjør og om det er noe jeg kan gjøre for dere. Ta kontakt på epost: hege.andersen@nesodden.kommune.no  for en avtale.