Skip to content

Om Nesodden Næringsråd

Sammen for et sterkt

LOKALT NÆRINGSLIV

Nesodden Næringsråd er en nøytral og upolitisk medlemsorganisasjon.
Vårt formål er å styrke det lokale næringslivet.

Vi ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å støtte og utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter på Nesodden.

Viktige oppgaver for Nesodden Næringsråd

 • Arbeide for at næringslivet i nesodden kommune får best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter
 • Ivareta næringslivet interesser spesielt overfor kommunale myndigheter
 • Bidra med informasjon som er av faglig og økonomisk interesse for medlemmene
 • Være et møtested og legge til rette for nettverksbygging
 • Arrangere merkedager som Næringslivets dag og Nært på Næring i samarbeid med kommunen
 • Ha god kontakt med politisk ledelse og kommunal administrasjon

Medlemsfordeler

Som medlem av Nesodden Næringsråd (NNR) støtter du arbeidet med å fremme lokalt næringsliv. Samtidig nyter du godt av flere medlemsfordeler, blant annet

 • Gratis registrering i Bransjeregisteret
 • Invitasjon til arrangementer av faglig og sosial art
 • Mulighet for å påvirke hvilke saker NNR skal jobbe med
 • Tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i næringslivet og styrende organer
 • Rabatt på diverse tjenester og produkter, blant annet hjemmeside og trykksaker     

Nyhet: Gratis Bransjeregister

Når du er medlem av Nesodden Næringsråd kan du registrere virksomheten din i Bransjeregisteret. Registeret har en søkefunksjon som er åpen for alle slik at flere finner frem til deg og tjenestene du leverer. Nesodden kommune har også tilgang til registeret, og kanskje gir det muligheter for flere oppdrag fra dem?